Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022706 [url] => /a/10001/201905/1668c71129ca35efe4b1e0b8d3930770.png ) [description] => 于晓彤 岳朝阳 责编 [recommend] => 0 [published] => 1558345491 [sort] => 0 [title] => "5·20"最强“撒糖日”:一起到民政局领证吧! [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88896.html [tags] => Array ( [0] => 婚姻登记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 53792 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022706 [url] => /a/10001/201905/1668c71129ca35efe4b1e0b8d3930770.png ) ) [id] => 88896 [pv] => 564 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 564 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 婚姻登记 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • "5·20"最强“撒糖日”:一起到民政局领证吧!

  于晓彤 岳朝阳 责编

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022559 [url] => /a/10001/201905/18cb33d24656c09ba46637fc6c32014d.jpeg ) [description] => 半份菜、小份菜的人性化菜单,倡导顾客"量力而行"进行点餐。 [recommend] => 0 [published] => 1558339050 [sort] => 0 [title] => 践行"光盘行动" 拒绝舌尖上的浪费 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88878.html [tags] => Array ( [0] => 光盘 [1] => 顾客 [2] => 牛排 [3] => 餐桌 [4] => 餐厅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 69978 [2] => 6103 [3] => 60762 [4] => 14847 [5] => 8825 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022559 [url] => /a/10001/201905/18cb33d24656c09ba46637fc6c32014d.jpeg ) ) [id] => 88878 [pv] => 664 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 1 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 664 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 光盘 [1] => 顾客 [2] => 牛排 [3] => 餐桌 [4] => 餐厅 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 践行"光盘行动" 拒绝舌尖上的浪费

  半份菜、小份菜的人性化菜单,倡导顾客"量力而行"进行点餐。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021275 [url] => /a/10001/201905/5245a205aebcab8c84028dece86a4b64.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558260767 [sort] => 0 [title] => 60秒延时vlog,带你见识海丝进口商品展! [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88659.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021275 [url] => /a/10001/201905/5245a205aebcab8c84028dece86a4b64.png ) ) [id] => 88659 [pv] => 1405 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 75 [digg] => 4 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1405 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021266 [url] => /a/10001/201905/d8cd5f6bbf4e49898aae6f33f260bec3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558260640 [sort] => 0 [title] => 利用职务之便实施违法犯罪 福清五名“村霸”被判刑 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88653.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021266 [url] => /a/10001/201905/d8cd5f6bbf4e49898aae6f33f260bec3.png ) ) [id] => 88653 [pv] => 547 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 547 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1020267 [url] => /a/10001/201905/b6263a0c9392df94272b0104c024f125.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558186127 [sort] => 0 [title] => “海洋经济与城市发展——港口合作”论坛在福州举办 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88521.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 港口 [2] => 李振福 [3] => 发展 [4] => 嘉宾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 7797 [3] => 107232 [4] => 1109 [5] => 3748 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,214,222,228,906,915, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1020267 [url] => /a/10001/201905/b6263a0c9392df94272b0104c024f125.png ) ) [id] => 88521 [pv] => 698 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 698 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 港口 [2] => 李振福 [3] => 发展 [4] => 嘉宾 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1018629 [url] => /a/10001/201905/0b2e2cb6b373965f97b588535f046af9.png ) [description] => 论坛布置工作已经完成,工作人员正在进行设备调试与会人员将围绕港口合作主题进行研讨,助力福州建设深水大港,推动“海上福州”建设 [recommend] => 0 [published] => 1558092632 [sort] => 0 [title] => “海洋经济与城市发展——港口合作论坛”明天将在福州举办 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88347.html [tags] => Array ( [0] => 论坛 [1] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3239 [1] => 3300 [2] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1018629 [url] => /a/10001/201905/0b2e2cb6b373965f97b588535f046af9.png ) ) [id] => 88347 [pv] => 689 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 3 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 689 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 论坛 [1] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • “海洋经济与城市发展——港口合作论坛”明天将在福州举办

  论坛布置工作已经完成,工作人员正在进行设备调试与会人员将围绕港口合作主题进行研讨,助力福州建设深水大港,推动“海上福州”建设

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1018278 [url] => /a/10001/201905/0068704cde6fe68fa5d054d6fcc3d04d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558087447 [sort] => 0 [title] => 晋安法院公开宣判两起涉恶"套路贷"案件 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88287.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1018278 [url] => /a/10001/201905/0068704cde6fe68fa5d054d6fcc3d04d.png ) ) [id] => 88287 [pv] => 482 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 482 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1016703 [url] => /a/10001/201905/7667862ee2166dc809f9257fcc6c90eb.png ) [description] => 扫黑除恶,福州在行动 [recommend] => 0 [published] => 1558004723 [sort] => 0 [title] => 暴力讨债 男子因寻衅滋事罪被判决 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/88062.html [tags] => Array ( [0] => 扫黑除恶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 106272 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1016703 [url] => /a/10001/201905/7667862ee2166dc809f9257fcc6c90eb.png ) ) [id] => 88062 [pv] => 634 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 05-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 634 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 扫黑除恶 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 暴力讨债 男子因寻衅滋事罪被判决

  扫黑除恶,福州在行动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1015779 [url] => /a/10001/201905/470bd3b306633a048df07a7b77befae6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557992429 [sort] => 0 [title] => 垃圾分类小课堂开课啦~不会分垃圾?短片教会你! [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87984.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 41151 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214,228,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1015779 [url] => /a/10001/201905/470bd3b306633a048df07a7b77befae6.jpeg ) ) [id] => 87984 [pv] => 553 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [tran_published] => 05-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 553 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 垃圾分类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1014657 [url] => /a/10001/201905/316b77990498673bd91c1562ed18adbf.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557912832 [sort] => 0 [title] => 倒计时3天!福州这个地方又有大动作! [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87774.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 打卡 [2] => 18 [3] => 展区 [4] => 布展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 6609 [3] => 43499 [4] => 5121 [5] => 40096 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1014657 [url] => /a/10001/201905/316b77990498673bd91c1562ed18adbf.gif ) ) [id] => 87774 [pv] => 927 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 4 [tran_published] => 05-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 927 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 打卡 [2] => 18 [3] => 展区 [4] => 布展 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1014645 [url] => /a/10001/201905/52f02357f6599b1cf56c613dbd2222bf.jpeg ) [description] => 扫黑除恶,福州在行动。 [recommend] => 0 [published] => 1557912674 [sort] => 0 [title] => 聚众赌博害人害己 团伙作案终落法网 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87768.html [tags] => Array ( [0] => 赌场 [1] => 被告人 [2] => 开设 [3] => 永泰县 [4] => 永泰 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1722 [1] => 3300 [2] => 2634 [3] => 7491 [4] => 822 [5] => 40 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1014645 [url] => /a/10001/201905/52f02357f6599b1cf56c613dbd2222bf.jpeg ) ) [id] => 87768 [pv] => 553 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 05-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 553 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 赌场 [1] => 被告人 [2] => 开设 [3] => 永泰县 [4] => 永泰 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 聚众赌博害人害己 团伙作案终落法网

  扫黑除恶,福州在行动。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1012131 [url] => /a/10001/201905/ccaebf50345a2302de9a375d5343ff9b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557817700 [sort] => 0 [title] => 看似民间借贷实为"套路贷" 福清法院公开宣判"涉恶"案件 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87471.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1012131 [url] => /a/10001/201905/ccaebf50345a2302de9a375d5343ff9b.png ) ) [id] => 87471 [pv] => 543 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 05-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 543 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1011018 [url] => /a/10001/201905/cbf90dd5e991f36fb80166db00f714f2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557738745 [sort] => 0 [title] => 五月两场盛会,这个月的福州好嗨哟~ [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87291.html [tags] => Array ( [0] => 博览会 [1] => 21 [2] => 丝绸之路 [3] => 往届 [4] => 团组 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5120 [2] => 22320 [3] => 2815 [4] => 98403 [5] => 58293 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,224,222,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1011018 [url] => /a/10001/201905/cbf90dd5e991f36fb80166db00f714f2.jpeg ) ) [id] => 87291 [pv] => 753 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 0 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 753 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 博览会 [1] => 21 [2] => 丝绸之路 [3] => 往届 [4] => 团组 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1010805 [url] => /a/10001/201905/3c77c313b7e3321972d36ee5d07f0967.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1557731361 [sort] => 0 [title] => 千里追逃重拳除恶 马尾一恶势力犯罪团伙被缉拿归案 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87255.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1010805 [url] => /a/10001/201905/3c77c313b7e3321972d36ee5d07f0967.png ) ) [id] => 87255 [pv] => 590 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 590 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1010667 [url] => /a/10001/201905/e2b281314374c5d8ac4dc720a70f7a5d.jpeg ) [description] => 福建省级机关医院护理部相继组织开展护士理论及技能竞赛、护士职业礼仪风采大赛等活动,充分展示护士的业务能力和精神风貌。 [recommend] => 0 [published] => 1557723458 [sort] => 0 [title] => 国际护士节:职业礼仪大赛展风采 [url] => http://wwwhusky.com/axw110/p/87222.html [tags] => Array ( [0] => 省级机关 [1] => 护理 [2] => 护士 [3] => 礼仪 [4] => 护理部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17521 [2] => 15977 [3] => 3503 [4] => 9181 [5] => 106419 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1010667 [url] => /a/10001/201905/e2b281314374c5d8ac4dc720a70f7a5d.jpeg ) ) [id] => 87222 [pv] => 812 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 7 [tran_published] => 05-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 812 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 省级机关 [1] => 护理 [2] => 护士 [3] => 礼仪 [4] => 护理部 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 国际护士节:职业礼仪大赛展风采

  福建省级机关医院护理部相继组织开展护士理论及技能竞赛、护士职业礼仪风采大赛等活动,充分展示护士的业务能力和精神风貌。