Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611250 [url] => /a/10001/202001/c20dc2fb9c82cf1be70f7c48be508b61.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298504 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.29】《福州新闻》 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144110.html [tags] => Array ( [0] => 【2020.1.29】《福州新闻》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 144772 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611250 [url] => /a/10001/202001/c20dc2fb9c82cf1be70f7c48be508b61.jpeg ) ) [id] => 144110 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 378 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 【2020.1.29】《福州新闻》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611218 [url] => /a/10001/202001/2b0ba9ecd34be352fee6b2368ded7b22.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298270 [sort] => 0 [title] => 市场监管部门发出加强群体性聚餐监管的紧急通知 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144104.html [tags] => Array ( [0] => 聚餐 [1] => 群体性 [2] => 举办 [3] => 订餐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 25513 [1] => 127971 [2] => 144692 [3] => 9071 [4] => 24241 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611218 [url] => /a/10001/202001/2b0ba9ecd34be352fee6b2368ded7b22.jpeg ) ) [id] => 144104 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 聚餐 [1] => 群体性 [2] => 举办 [3] => 订餐 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611208 [url] => /a/10001/202001/87aa77d425f1405008c1fcea51ff3306.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298160 [sort] => 0 [title] => 新大陆向市红十字会捐赠500万元 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144100.html [tags] => Array ( [0] => 消毒机 [1] => 捐赠 [2] => 科技 [3] => 新大陆 [4] => 空气 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 144764 [2] => 12732 [3] => 9639 [4] => 14005 [5] => 25797 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611208 [url] => /a/10001/202001/87aa77d425f1405008c1fcea51ff3306.jpeg ) ) [id] => 144100 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 消毒机 [1] => 捐赠 [2] => 科技 [3] => 新大陆 [4] => 空气 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611202 [url] => /a/10001/202001/97a51f98e7eb105a907dd7ddfa25b6b1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298051 [sort] => 0 [title] => 福建医科大学孟超肝胆医院:设立三道防线 做好疫情防控 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144098.html [tags] => Array ( [0] => 门诊 [1] => 发热 [2] => 大楼 [3] => 责编 [4] => 患者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4093 [1] => 127971 [2] => 3003 [3] => 6044 [4] => 50039 [5] => 1444 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611202 [url] => /a/10001/202001/97a51f98e7eb105a907dd7ddfa25b6b1.jpeg ) ) [id] => 144098 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 384 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 384 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 门诊 [1] => 发热 [2] => 大楼 [3] => 责编 [4] => 患者 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611192 [url] => /a/10001/202001/eef15aca05de4524b75049212221477c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580297965 [sort] => 0 [title] => 福州市卫生健康委员会联合平安好医生APP开通抗疫义诊 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144094.html [tags] => Array ( [0] => APP [1] => 福州市 [2] => 医生 [3] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 707 [1] => 127971 [2] => 1261 [3] => 2056 [4] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611192 [url] => /a/10001/202001/eef15aca05de4524b75049212221477c.jpeg ) ) [id] => 144094 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => APP [1] => 福州市 [2] => 医生 [3] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611186 [url] => /a/10001/202001/702135e3347a5b20c7a1488330a121f0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580297819 [sort] => 0 [title] => 我市开展公共环境卫生整治 增设废弃口罩收集桶 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144092.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 转运站 [2] => 清洗 [3] => 福州 [4] => 大凤 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 127971 [2] => 2680 [3] => 17488 [4] => 763 [5] => 2682 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611186 [url] => /a/10001/202001/702135e3347a5b20c7a1488330a121f0.jpeg ) ) [id] => 144092 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 转运站 [2] => 清洗 [3] => 福州 [4] => 大凤 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611180 [url] => /a/10001/202001/fd596799715831564bd8fa86f0e7cff2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580297720 [sort] => 0 [title] => 尤猛军赴永泰县检查新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144090.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611180 [url] => /a/10001/202001/fd596799715831564bd8fa86f0e7cff2.jpeg ) ) [id] => 144090 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611170 [url] => /a/10001/202001/438815da270bc65e8c4029a8938ac79e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580297569 [sort] => 0 [title] => 我省通报福建省新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控工作 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144086.html [tags] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 疫情 [2] => 肺炎 [3] => 福建省 [4] => 发布会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 143136 [2] => 21826 [3] => 20784 [4] => 3256 [5] => 13146 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611170 [url] => /a/10001/202001/438815da270bc65e8c4029a8938ac79e.jpeg ) ) [id] => 144086 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2083 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 2083 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 疫情 [2] => 肺炎 [3] => 福建省 [4] => 发布会 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611126 [url] => /a/10001/202001/f2589e01148ff846badac67b294cb342.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580296854 [sort] => 0 [title] => 王宁赴闽侯调研检查疫情防控工作时强调 努力把防控救治保障工作抓得更紧更实 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144082.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,10,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611126 [url] => /a/10001/202001/f2589e01148ff846badac67b294cb342.jpeg ) ) [id] => 144082 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611112 [url] => /a/10001/202001/9ff51783924835daee270832be7843b3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580296236 [sort] => 0 [title] => 仓山创新“六个一”工作机制 筑起安全防线 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/144080.html [tags] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 测量体温 [2] => 仓景苑 [3] => 下渡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 143136 [2] => 144634 [3] => 144750 [4] => 21807 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611112 [url] => /a/10001/202001/9ff51783924835daee270832be7843b3.jpeg ) ) [id] => 144080 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 788 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 36 [digg] => 0 [all_pv] => 788 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 测量体温 [2] => 仓景苑 [3] => 下渡 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609654 [url] => /a/10001/202001/f8dad046516812b531eabb0e51abb521.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580213105 [sort] => 0 [title] => 福州市关于开展公共环境卫生整治的公告 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/143990.html [tags] => Array ( [0] => 环境卫生 [1] => 口罩 [2] => 公共场所 [3] => 全市 [4] => 公共 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 42329 [1] => 127971 [2] => 29781 [3] => 31104 [4] => 966 [5] => 5204 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609654 [url] => /a/10001/202001/f8dad046516812b531eabb0e51abb521.jpeg ) ) [id] => 143990 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 环境卫生 [1] => 口罩 [2] => 公共场所 [3] => 全市 [4] => 公共 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609648 [url] => /a/10001/202001/50381b92a223eed594ec92a9983745dc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580213003 [sort] => 0 [title] => 市红十字会开通疫情专用捐款捐赠通道 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/143988.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609648 [url] => /a/10001/202001/50381b92a223eed594ec92a9983745dc.jpeg ) ) [id] => 143988 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 394 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 394 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609642 [url] => /a/10001/202001/84d93dc572b30513148dc2eb981e3e95.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580212907 [sort] => 0 [title] => 融侨集团捐赠1000万元 启动专项募捐 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/143986.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609642 [url] => /a/10001/202001/84d93dc572b30513148dc2eb981e3e95.jpeg ) ) [id] => 143986 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609636 [url] => /a/10001/202001/5c533c1dd2301c217af1f7f8e8307673.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580212825 [sort] => 0 [title] => 八方支援 爱心接力 我市社会各界积极捐款捐物 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/143984.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609636 [url] => /a/10001/202001/5c533c1dd2301c217af1f7f8e8307673.jpeg ) ) [id] => 143984 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609630 [url] => /a/10001/202001/3095b706f47b181161f016538e1bbaea.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580212476 [sort] => 0 [title] => 连江:强化景区关闭监控 全力推进疫情防控 [url] => http://wwwhusky.com/fzxw-spdb/p/143980.html [tags] => Array ( [0] => 景区 [1] => 连江县 [2] => 贵安 [3] => 关闭 [4] => 新天地 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3005 [1] => 127971 [2] => 1122 [3] => 2104 [4] => 4138 [5] => 8381 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609630 [url] => /a/10001/202001/3095b706f47b181161f016538e1bbaea.jpeg ) ) [id] => 143980 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 540 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 540 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 景区 [1] => 连江县 [2] => 贵安 [3] => 关闭 [4] => 新天地 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1