Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185045 [url] => /a/10001/201908/755f656ab417e6d91590bc832f820d6d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566557286 [sort] => 0 [title] => 清理海漂垃圾 守护碧海银滩 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110226.html [tags] => Array ( [0] => 志愿者 [1] => 垃圾 [2] => 责编 [3] => 宣传册 [4] => 海漂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 813 [1] => 2669 [2] => 144 [3] => 50039 [4] => 122289 [5] => 26317 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185045 [url] => /a/10001/201908/755f656ab417e6d91590bc832f820d6d.jpeg ) ) [id] => 110226 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志愿者 [1] => 垃圾 [2] => 责编 [3] => 宣传册 [4] => 海漂 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185039 [url] => /a/10001/201908/128a10772efe559c934ac5aa9e2d3f59.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556992 [sort] => 0 [title] => 上社10号古厝迁至鹤林生态公园 预计明年上半年竣工 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110220.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 施工 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 塔头路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 25461 [2] => 29 [3] => 50039 [4] => 32141 [5] => 53983 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1071,1077, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185039 [url] => /a/10001/201908/128a10772efe559c934ac5aa9e2d3f59.jpeg ) ) [id] => 110220 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 520 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 520 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 施工 [2] => 责编 [3] => 古民居 [4] => 塔头路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185033 [url] => /a/10001/201908/8f95d4e2c55e06cf9202ffeec8317fe6.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556947 [sort] => 0 [title] => 甲申海战135周年甲午海战125周年公祭活动举行 马江英烈 碧血千秋 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110217.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185033 [url] => /a/10001/201908/8f95d4e2c55e06cf9202ffeec8317fe6.jpg ) ) [id] => 110217 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185030 [url] => /a/10001/201908/24bf23a3bfe4cbd5be4b952208380670.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556889 [sort] => 0 [title] => “社区闺女”张征:群众的事 再小也是大事 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110214.html [tags] => Array ( [0] => 张征 [1] => 社区 [2] => 责编 [3] => 书记 [4] => 台江区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10670 [2] => 1059 [3] => 50039 [4] => 6876 [5] => 1231 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185030 [url] => /a/10001/201908/24bf23a3bfe4cbd5be4b952208380670.jpeg ) ) [id] => 110214 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 375 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 375 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 张征 [1] => 社区 [2] => 责编 [3] => 书记 [4] => 台江区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185024 [url] => /a/10001/201908/b3fcaedd2cedd62953f44c0599cfcc3d.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556762 [sort] => 0 [title] => 2019厦门国际贸易洽谈会暨丝路投资大会将于9月8日在厦门开幕 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110211.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185024 [url] => /a/10001/201908/b3fcaedd2cedd62953f44c0599cfcc3d.jpg ) ) [id] => 110211 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185021 [url] => /a/10001/201908/5bde734fd86ee90dc4d286e05a8e1cc0.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556711 [sort] => 0 [title] => 日本地方政府旅游推介会在榕举行 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110208.html [tags] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 福州 [2] => 交流 [3] => 岐阜县 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2323 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 22263 [4] => 122286 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185021 [url] => /a/10001/201908/5bde734fd86ee90dc4d286e05a8e1cc0.jpg ) ) [id] => 110208 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 福州 [2] => 交流 [3] => 岐阜县 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185018 [url] => /a/10001/201908/50f475f14e2daecc3256e8409ad6053f.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556659 [sort] => 0 [title] => 第十八届中日地方交流促进研讨会在榕举办 凝聚共识 紧抓合作新机遇 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110205.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185018 [url] => /a/10001/201908/50f475f14e2daecc3256e8409ad6053f.jpg ) ) [id] => 110205 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185051 [url] => /a/10001/201908/527492467c93a7d662998fd2f15fed24.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556601 [sort] => 0 [title] => 我市部署第11号台风“白鹿”防御工作 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110199.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185051 [url] => /a/10001/201908/527492467c93a7d662998fd2f15fed24.jpeg ) ) [id] => 110199 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185000 [url] => /a/10001/201908/fcc894e804d912a0a1e697fea8cf2735.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566556527 [sort] => 0 [title] => 市市场监督管理局:“小”事见初心 营造健康和谐消费环境 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110196.html [tags] => Array ( [0] => 初心 [1] => 使命 [2] => 文章 [3] => 责编 [4] => 民利 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 13506 [2] => 74220 [3] => 6189 [4] => 50039 [5] => 122280 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185000 [url] => /a/10001/201908/fcc894e804d912a0a1e697fea8cf2735.jpg ) ) [id] => 110196 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 初心 [1] => 使命 [2] => 文章 [3] => 责编 [4] => 民利 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184919 [url] => /a/10001/201908/bea8848104c1cda08d1ec9e6a4259fd5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566554646 [sort] => 0 [title] => 记者调查:电梯罢工半年多 居民出行不便 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110190.html [tags] => Array ( [0] => 电梯 [1] => 小区 [2] => 一部 [3] => 责编 [4] => 十号 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 141 [1] => 3300 [2] => 844 [3] => 84606 [4] => 50039 [5] => 83679 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184919 [url] => /a/10001/201908/bea8848104c1cda08d1ec9e6a4259fd5.jpeg ) ) [id] => 110190 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电梯 [1] => 小区 [2] => 一部 [3] => 责编 [4] => 十号 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184907 [url] => /a/10001/201908/000ca18bb2a1380e50d62fd6558635aa.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566554563 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区生活垃圾分类投放 全面推行“四定”工作法 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110187.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 四定 [2] => 鼓楼区 [3] => 投放 [4] => 分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 122268 [3] => 66 [4] => 18681 [5] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184907 [url] => /a/10001/201908/000ca18bb2a1380e50d62fd6558635aa.jpeg ) ) [id] => 110187 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 四定 [2] => 鼓楼区 [3] => 投放 [4] => 分类 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184898 [url] => /a/10001/201908/34593486ed54427ec73b6526b115adf6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566554489 [sort] => 0 [title] => 福州将新添第3条金鸡山隧道 力争明年底前完工 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110184.html [tags] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 片区 [2] => 延伸段 [3] => 金鸡山 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5400 [2] => 3609 [3] => 9168 [4] => 6682 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184898 [url] => /a/10001/201908/34593486ed54427ec73b6526b115adf6.jpeg ) ) [id] => 110184 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 隧道 [1] => 片区 [2] => 延伸段 [3] => 金鸡山 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184889 [url] => /a/10001/201908/c7eb12caf4743c430747c98c27dbdeef.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566553006 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.23】《新闻110》 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110178.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184889 [url] => /a/10001/201908/c7eb12caf4743c430747c98c27dbdeef.jpeg ) ) [id] => 110178 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185006 [url] => /a/10001/201908/721e5d6e783b92cefa0b11089ef628c8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566552001 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.23】《福州新闻》 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110169.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185006 [url] => /a/10001/201908/721e5d6e783b92cefa0b11089ef628c8.jpeg ) ) [id] => 110169 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1183296 [url] => /a/thumb/10001/201908/a1901d6aa56136af9607c8857e39bedb.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566530356 [sort] => 0 [title] => 融媒体视点丨男子不听劝阻回家被洪水围困 获救后行拘3天 [url] => http://wwwhusky.com/spdb/p/110094.html [tags] => Array ( [0] => 救援 [1] => 洪水 [2] => 责编 [3] => 分身乏术 [4] => 强降雨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 5686 [1] => 22630 [2] => 38660 [3] => 50039 [4] => 122193 [5] => 54825 ) [appid] => 1 [catids] => ,19, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1183296 [url] => /a/thumb/10001/201908/a1901d6aa56136af9607c8857e39bedb.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 110094 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 救援 [1] => 洪水 [2] => 责编 [3] => 分身乏术 [4] => 强降雨 ) [4] => Array ( [0] => @新闻110 ) ) [source] => @新闻110 [author] => Array ( ) ) 1