Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129092 [url] => /a/10001/201907/6e21fa7d60c0bc89da7d99d6820338cf.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563700219 [sort] => 0 [title] => 福州住这里的人有福了!又多一个大公园!月底开放! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102315.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 草坪 [2] => 收储 [3] => 绿化 [4] => 公共绿地 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3641 [2] => 76401 [3] => 116475 [4] => 1227 [5] => 75609 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129092 [url] => /a/10001/201907/6e21fa7d60c0bc89da7d99d6820338cf.jpeg ) ) [id] => 102315 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 草坪 [2] => 收储 [3] => 绿化 [4] => 公共绿地 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129077 [url] => /a/10001/201907/758beada9e9015e5eb774c16f007e96b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563700089 [sort] => 0 [title] => 首届福州—定西美食文化节举办 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102312.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 定西市 [2] => 定西 [3] => 美食 [4] => 闽菜 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 2045 [3] => 2043 [4] => 21946 [5] => 6260 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129077 [url] => /a/10001/201907/758beada9e9015e5eb774c16f007e96b.jpeg ) ) [id] => 102312 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 定西市 [2] => 定西 [3] => 美食 [4] => 闽菜 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129065 [url] => /a/10001/201907/6cad60a76d3a276c85e4f73e4751d28f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563699942 [sort] => 0 [title] => 鼓岭藏着一座不为人知的百年古厝!你去过吗? [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102309.html [tags] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 古厝 [2] => 别墅 [3] => 穆言灵 [4] => 富家 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 2807 [1] => 3641 [2] => 25461 [3] => 7980 [4] => 7074 [5] => 113436 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129065 [url] => /a/10001/201907/6cad60a76d3a276c85e4f73e4751d28f.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1129068 [url] => /a/10001/201907/7464ccda340d1ca2cce0e93e7d547320.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1129071 [url] => /a/10001/201907/2390b85135cc348519a962f10c4f1446.jpeg ) ) [id] => 102309 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 古厝 [2] => 别墅 [3] => 穆言灵 [4] => 富家 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129023 [url] => /a/10001/201907/a22186bbdf839796dcc15a48883c2790.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563698934 [sort] => 0 [title] => 突降暴雨河道清洁工被困桥洞 消防员“空降”救人 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102306.html [tags] => Array ( [0] => 桥下 [1] => 消防员 [2] => 老人 [3] => 桥洞 [4] => 救生衣 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7882 [2] => 7313 [3] => 92 [4] => 32928 [5] => 30290 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129023 [url] => /a/10001/201907/a22186bbdf839796dcc15a48883c2790.png ) ) [id] => 102306 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 桥下 [1] => 消防员 [2] => 老人 [3] => 桥洞 [4] => 救生衣 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129014 [url] => /a/10001/201907/4dce1d19cbab990f13f51d2524366f74.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563698827 [sort] => 0 [title] => 福州加强伏季休渔监管 近期查获非法渔获物逾50吨 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102303.html [tags] => Array ( [0] => 渔获 [1] => 查获 [2] => 伏休 [3] => 执法 [4] => 捕捞 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51452 [2] => 44843 [3] => 116469 [4] => 2530 [5] => 28146 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129014 [url] => /a/10001/201907/4dce1d19cbab990f13f51d2524366f74.png ) ) [id] => 102303 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 渔获 [1] => 查获 [2] => 伏休 [3] => 执法 [4] => 捕捞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129005 [url] => /a/10001/201907/e57f6e7b2373d1b4290ef1b8e0abf8de.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563698630 [sort] => 0 [title] => 己亥怡山啖荔诗会举行 斗韵赛诗展闽都文化风采 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102300.html [tags] => Array ( [0] => 怡山 [1] => 福州 [2] => 西禅寺 [3] => 诗友 [4] => 荔诗会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 32399 [2] => 763 [3] => 48600 [4] => 116460 [5] => 116463 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129005 [url] => /a/10001/201907/e57f6e7b2373d1b4290ef1b8e0abf8de.jpeg ) ) [id] => 102300 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 怡山 [1] => 福州 [2] => 西禅寺 [3] => 诗友 [4] => 荔诗会 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128999 [url] => /a/10001/201907/06be1e2867399d35487094407081705c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563697841 [sort] => 0 [title] => 福州首届古玩艺术品“房交会”举行 近500家参展商参加 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102297.html [tags] => Array ( [0] => 艺术品 [1] => 古玩 [2] => 房交会 [3] => 福州 [4] => 参展商 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 98085 [2] => 30568 [3] => 116457 [4] => 763 [5] => 44036 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128999 [url] => /a/10001/201907/06be1e2867399d35487094407081705c.jpeg ) ) [id] => 102297 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 艺术品 [1] => 古玩 [2] => 房交会 [3] => 福州 [4] => 参展商 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128975 [url] => /a/10001/201907/a177f10ff9b1f40abbd885770dfdd493.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563695502 [sort] => 0 [title] => 省直公积金两业务可登录闽政通APP办理 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102291.html [tags] => Array ( [0] => 公积金 [1] => 提取 [2] => 银行卡 [3] => 点击 [4] => 政通 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1014 [1] => 3641 [2] => 1012 [3] => 7725 [4] => 5393 [5] => 14371 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128975 [url] => /a/10001/201907/a177f10ff9b1f40abbd885770dfdd493.jpeg ) ) [id] => 102291 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 383 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 383 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公积金 [1] => 提取 [2] => 银行卡 [3] => 点击 [4] => 政通 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128966 [url] => /a/10001/201907/60bd930d0fa2f693f1e16a0a122332d3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563695338 [sort] => 0 [title] => 全国首个食管癌康复基地将落户福建 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102285.html [tags] => Array ( [0] => 康复 [1] => 食管癌 [2] => 巡讲 [3] => 福州 [4] => 肿瘤 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4360 [2] => 37193 [3] => 75531 [4] => 763 [5] => 2401 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128966 [url] => /a/10001/201907/60bd930d0fa2f693f1e16a0a122332d3.jpeg ) ) [id] => 102285 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 康复 [1] => 食管癌 [2] => 巡讲 [3] => 福州 [4] => 肿瘤 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128954 [url] => /a/10001/201907/51865b8425f581d5f7758637f74bdc41.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563695204 [sort] => 0 [title] => 闽剧《双蝶扇》表演培养班开班 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102282.html [tags] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 双蝶 [2] => 人才培养 [3] => 艺术 [4] => 戏曲 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7612 [2] => 109797 [3] => 22637 [4] => 9177 [5] => 8998 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128954 [url] => /a/10001/201907/51865b8425f581d5f7758637f74bdc41.jpeg ) ) [id] => 102282 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 闽剧 [1] => 双蝶 [2] => 人才培养 [3] => 艺术 [4] => 戏曲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128939 [url] => /a/10001/201907/c7f9f9f4d789624fa40a6116194c74bc.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563693378 [sort] => 0 [title] => 来福州这座古厝 感受荡气回肠的英烈事迹 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102279.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128939 [url] => /a/10001/201907/c7f9f9f4d789624fa40a6116194c74bc.png ) ) [id] => 102279 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 572 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 572 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128789 [url] => /a/10001/201907/a62c04c9446473dca94cbaadb0d25e66.jpeg ) [description] => 快来看! [recommend] => 0 [published] => 1563688442 [sort] => 0 [title] => 当垃圾分类碰撞上了跳蚤市场和人工智能,会怎样? [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102276.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 社区 [3] => 教院 [4] => 现场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3641 [2] => 18679 [3] => 1059 [4] => 100059 [5] => 8174 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128789 [url] => /a/10001/201907/a62c04c9446473dca94cbaadb0d25e66.jpeg ) ) [id] => 102276 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 646 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 646 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 社区 [3] => 教院 [4] => 现场 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128624 [url] => /a/10001/201907/56a341cdf708be627990fefe6c85fcf6.jpeg ) [description] => 为你骄傲! [recommend] => 0 [published] => 1563687453 [sort] => 0 [title] => 记住这位福州人!中国天文学最高奖以他的名字命名! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102273.html [tags] => Array ( [0] => 张钰哲 [1] => 紫金山天文台 [2] => 先生 [3] => 艰苦 [4] => 天文学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 116436 [2] => 116439 [3] => 1753 [4] => 50897 [5] => 101199 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128624 [url] => /a/10001/201907/56a341cdf708be627990fefe6c85fcf6.jpeg ) ) [id] => 102273 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 张钰哲 [1] => 紫金山天文台 [2] => 先生 [3] => 艰苦 [4] => 天文学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128477 [url] => /a/10001/201907/5a30facb46575b99fe516805278167b6.jpeg ) [description] => 美不胜收! [recommend] => 0 [published] => 1563677192 [sort] => 0 [title] => 惊艳!福道灯光熣灿! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102237.html [tags] => Array ( [0] => 福道 [1] => 亮灯 [2] => 公园 [3] => 夜景 [4] => 栈道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4766 [2] => 35748 [3] => 48 [4] => 3508 [5] => 2139 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128477 [url] => /a/10001/201907/5a30facb46575b99fe516805278167b6.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1128480 [url] => /a/10001/201907/6725320756aae7784ed9ac3a991564b1.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1128483 [url] => /a/10001/201907/e7e6c8ba0f69892b1d88468cd767b78c.jpeg ) ) [id] => 102237 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 福道 [1] => 亮灯 [2] => 公园 [3] => 夜景 [4] => 栈道 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 惊艳!福道灯光熣灿!

  美不胜收!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128372 [url] => /a/10001/201907/19b7822a4e41e190aeac0276be5d4af1.jpeg ) [description] => 好消息! [recommend] => 0 [published] => 1563676654 [sort] => 0 [title] => 新规!收件人未同意,包裹不得放到智能快件箱! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/102234.html [tags] => Array ( [0] => 快件 [1] => 快递 [2] => 智能 [3] => 收件人 [4] => 投递 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21075 [2] => 3394 [3] => 1606 [4] => 116418 [5] => 18157 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128372 [url] => /a/10001/201907/19b7822a4e41e190aeac0276be5d4af1.jpeg ) ) [id] => 102234 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 快件 [1] => 快递 [2] => 智能 [3] => 收件人 [4] => 投递 ) ) [author] => Array ( ) ) 1