Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404819 [url] => /a/10001/201911/df706b2c4b0ffce78bf0d729136ac3c0.jpeg ) [description] => 银杏黄了!浪漫的福山郊野公园等您来! [recommend] => 0 [published] => 1573813101 [sort] => 0 [title] => 银杏黄了!浪漫的福山郊野公园等您来! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129381.html [tags] => Array ( [0] => 银杏 [1] => 银杏叶 [2] => 福山 [3] => 郊野 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 24284 [1] => 39987 [2] => 24092 [3] => 11907 [4] => 11908 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404819 [url] => /a/10001/201911/df706b2c4b0ffce78bf0d729136ac3c0.jpeg ) ) [id] => 129381 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 银杏 [1] => 银杏叶 [2] => 福山 [3] => 郊野 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 银杏黄了!浪漫的福山郊野公园等您来!

  银杏黄了!浪漫的福山郊野公园等您来!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404648 [url] => /a/10001/201911/9bc48745a5b3737656315163e5842467.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573810806 [sort] => 0 [title] => 好消息!福州新区这个交通项目,明年左半幅通车! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129363.html [tags] => Array ( [0] => 半幅 [1] => 连接线 [2] => 标段 [3] => 福泉 [4] => B2 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52549 [2] => 17690 [3] => 1081 [4] => 52473 [5] => 135672 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404648 [url] => /a/10001/201911/9bc48745a5b3737656315163e5842467.jpeg ) ) [id] => 129363 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 394 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 394 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 半幅 [1] => 连接线 [2] => 标段 [3] => 福泉 [4] => B2 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404564 [url] => /a/10001/201911/55d35ef1bad94d2dbf7582a212e9253a.jpeg ) [description] => 官方发文!2020年6月后,没有教师资格证的教师或将下岗! [recommend] => 0 [published] => 1573809052 [sort] => 0 [title] => 2020年6月后,没有教师资格证的教师或将下岗! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129339.html [tags] => Array ( [0] => 培训 [1] => 校外 [2] => 线上 [3] => 备案 [4] => 机构 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4923 [1] => 39987 [2] => 35943 [3] => 53396 [4] => 11441 [5] => 71 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404564 [url] => /a/10001/201911/55d35ef1bad94d2dbf7582a212e9253a.jpeg ) ) [id] => 129339 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 培训 [1] => 校外 [2] => 线上 [3] => 备案 [4] => 机构 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 2020年6月后,没有教师资格证的教师或将下岗!

  官方发文!2020年6月后,没有教师资格证的教师或将下岗!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404489 [url] => /a/10001/201911/3ca6b722c3c90c6c76dd6e191d4e9bf8.jpeg ) [description] => 春节不远了!福州这个新规请提前看,下月起施行! [recommend] => 0 [published] => 1573808789 [sort] => 0 [title] => 春节不远了!福州这个新规请提前看,下月起施行! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129333.html [tags] => Array ( [0] => 燃放 [1] => 烟花爆竹 [2] => 燃放烟花 [3] => 爆竹 [4] => 治安管理 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6810 [1] => 39987 [2] => 6811 [3] => 87537 [4] => 35254 [5] => 115536 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404489 [url] => /a/10001/201911/3ca6b722c3c90c6c76dd6e191d4e9bf8.jpeg ) ) [id] => 129333 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 燃放 [1] => 烟花爆竹 [2] => 燃放烟花 [3] => 爆竹 [4] => 治安管理 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 春节不远了!福州这个新规请提前看,下月起施行!

  春节不远了!福州这个新规请提前看,下月起施行!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404327 [url] => /a/10001/201911/04b34a295ed6b7a26e356b268a41d339.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573808074 [sort] => 0 [title] => 大阅兵没看够?4K直播电影明天正式登陆大银幕! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129318.html [tags] => Array ( [0] => 阅兵 [1] => 进影院 [2] => 环绕声 [3] => 责编 [4] => 5.1 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 28433 [2] => 135783 [3] => 135786 [4] => 50039 [5] => 135789 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1305,1314, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404327 [url] => /a/10001/201911/04b34a295ed6b7a26e356b268a41d339.gif ) ) [id] => 129318 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 阅兵 [1] => 进影院 [2] => 环绕声 [3] => 责编 [4] => 5.1 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404315 [url] => /a/10001/201911/119d9f9825b9f0e0bf1f84c171f4adcc.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573807832 [sort] => 0 [title] => 东风快递送导弹全程画面公开 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129312.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1305,1314, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404315 [url] => /a/10001/201911/119d9f9825b9f0e0bf1f84c171f4adcc.gif ) ) [id] => 129312 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 522 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 522 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404285 [url] => /a/10001/201911/9495919a551230d0981df5dda1591283.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573807182 [sort] => 0 [title] => 眼镜蛇爬楼“敲门”,福州一小区内几次出现眼镜蛇 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129297.html [tags] => Array ( [0] => 眼镜蛇 [1] => 蛇类 [2] => 伤肢 [3] => 伤口 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 27120 [2] => 44359 [3] => 135774 [4] => 7437 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404285 [url] => /a/10001/201911/9495919a551230d0981df5dda1591283.jpeg ) ) [id] => 129297 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 眼镜蛇 [1] => 蛇类 [2] => 伤肢 [3] => 伤口 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404255 [url] => /a/10001/201911/c1093447d3543639ee1fc108cd84d22f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573806577 [sort] => 0 [title] => 福州市各地积极开展禁毒宣传活动 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129294.html [tags] => Array ( [0] => 禁毒 [1] => 11 [2] => 福清市 [3] => 戒毒 [4] => 14 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1590 [1] => 3641 [2] => 27 [3] => 1028 [4] => 24625 [5] => 53082 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404255 [url] => /a/10001/201911/c1093447d3543639ee1fc108cd84d22f.jpeg ) ) [id] => 129294 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 禁毒 [1] => 11 [2] => 福清市 [3] => 戒毒 [4] => 14 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404192 [url] => /a/10001/201911/60087d3ddeb45016f2c4768189956cf1.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573805792 [sort] => 0 [title] => 东街派出所民警陈研管理治安有一套 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129291.html [tags] => Array ( [0] => 陈研 [1] => 依伯 [2] => 网约房 [3] => 杨某 [4] => 郭某 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 135750 [2] => 996 [3] => 135753 [4] => 4026 [5] => 23247 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404192 [url] => /a/10001/201911/60087d3ddeb45016f2c4768189956cf1.png ) ) [id] => 129291 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 陈研 [1] => 依伯 [2] => 网约房 [3] => 杨某 [4] => 郭某 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404183 [url] => /a/10001/201911/d129dd6a43bc293d15b1e60bdb7ed833.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573805699 [sort] => 0 [title] => 常出国要倒时差 福州一32岁女子红疹遍布全身 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129288.html [tags] => Array ( [0] => 银屑病 [1] => 患者 [2] => 倒时差 [3] => 阿霞 [4] => 陈静 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 135738 [2] => 1444 [3] => 135741 [4] => 132786 [5] => 41651 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404183 [url] => /a/10001/201911/d129dd6a43bc293d15b1e60bdb7ed833.jpeg ) ) [id] => 129288 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 银屑病 [1] => 患者 [2] => 倒时差 [3] => 阿霞 [4] => 陈静 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404168 [url] => /a/10001/201911/f545e287ec31e032ae38fffc83c81650.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573805270 [sort] => 0 [title] => 3岁娃将农药倒进可乐瓶,亲爸全喝了!结果… [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129285.html [tags] => Array ( [0] => 李先生 [1] => 农药 [2] => 可乐 [3] => 医生 [4] => 百草 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2602 [1] => 3641 [2] => 23445 [3] => 37960 [4] => 2056 [5] => 52832 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404168 [url] => /a/10001/201911/f545e287ec31e032ae38fffc83c81650.jpeg ) ) [id] => 129285 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 李先生 [1] => 农药 [2] => 可乐 [3] => 医生 [4] => 百草 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1404129 [url] => /a/10001/201911/2260fc5cfd0aeb4c162f50562245b32e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573804882 [sort] => 0 [title] => 【大美福州】海峡文化艺术中心,一朵盛开的茉莉花 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129279.html [tags] => Array ( [0] => 67 [1] => 艺术 [2] => 乘坐 [3] => 海峡 [4] => 中心 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 113226 [2] => 9177 [3] => 7673 [4] => 1236 [5] => 2614 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1404129 [url] => /a/10001/201911/2260fc5cfd0aeb4c162f50562245b32e.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1404132 [url] => /a/10001/201911/4b0598902fdb1ab9ca73eb2637848b04.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1404135 [url] => /a/10001/201911/6779aabfa932674599ff37e2c4c9ef46.jpeg ) ) [id] => 129279 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 67 [1] => 艺术 [2] => 乘坐 [3] => 海峡 [4] => 中心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1403979 [url] => /a/10001/201911/0da45e308c1b623f68fd700c932ea9b6.jpeg ) [description] => 你遇到过类似的情况吗?又是怎么处理的? [recommend] => 0 [published] => 1573804453 [sort] => 0 [title] => 紧急预警!近期大量骗子混进班级微信、QQ群! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129276.html [tags] => Array ( [0] => 班主任 [1] => QQ [2] => 家长 [3] => 不法分子 [4] => 班级 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 10214 [2] => 52308 [3] => 1164 [4] => 22004 [5] => 1639 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1403979 [url] => /a/10001/201911/0da45e308c1b623f68fd700c932ea9b6.jpeg ) ) [id] => 129276 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 班主任 [1] => QQ [2] => 家长 [3] => 不法分子 [4] => 班级 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 紧急预警!近期大量骗子混进班级微信、QQ群!

  你遇到过类似的情况吗?又是怎么处理的?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1403880 [url] => /a/10001/201911/011bfabf9f69534ee5c29829f3a6c99b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573803874 [sort] => 0 [title] => 福清市江兜村谱写乡风文明新篇章 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129267.html [tags] => Array ( [0] => 江兜村 [1] => 村规民约 [2] => 家训 [3] => 格言 [4] => 民风 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 118122 [2] => 135729 [3] => 4220 [4] => 135732 [5] => 135735 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,756,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1403880 [url] => /a/10001/201911/011bfabf9f69534ee5c29829f3a6c99b.png ) ) [id] => 129267 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 江兜村 [1] => 村规民约 [2] => 家训 [3] => 格言 [4] => 民风 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1403871 [url] => /a/10001/201911/11e372c7bd31cc7dd4661b3d763c3481.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573803747 [sort] => 0 [title] => 《福州市生活垃圾分类管理条例》2020年元旦起施行 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/129264.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 处置 [4] => 条例 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3641 [2] => 18679 [3] => 9733 [4] => 30201 [5] => 1100 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1056,1062, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1403871 [url] => /a/10001/201911/11e372c7bd31cc7dd4661b3d763c3481.jpeg ) ) [id] => 129264 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 处置 [4] => 条例 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1