Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611246 [url] => /a/10001/202001/d2a9a54a640a9168c27893ba2a634830.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298438 [sort] => 0 [title] => 福州男子网上虚假销售医用口罩非法获利千余元被刑拘 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144108.html [tags] => Array ( [0] => 梁某 [1] => 嫌疑人 [2] => 闽侯县 [3] => 犯罪 [4] => 医用 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6799 [2] => 5167 [3] => 1148 [4] => 6349 [5] => 50679 ) [appid] => 1 [catids] => ,1710,9,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611246 [url] => /a/10001/202001/d2a9a54a640a9168c27893ba2a634830.jpeg ) ) [id] => 144108 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 梁某 [1] => 嫌疑人 [2] => 闽侯县 [3] => 犯罪 [4] => 医用 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611238 [url] => /a/10001/202001/8b86fcb8e57a5d1d0c65bbe8f130c089.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298322 [sort] => 0 [title] => 武汉返乡人员偷跑!连江干部监管不力被撤职 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144106.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 连江 [2] => 医学观察 [3] => 谢茂峰 [4] => 居家 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21826 [2] => 59 [3] => 144314 [4] => 144770 [5] => 6038 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,1710,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611238 [url] => /a/10001/202001/8b86fcb8e57a5d1d0c65bbe8f130c089.jpeg ) ) [id] => 144106 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 连江 [2] => 医学观察 [3] => 谢茂峰 [4] => 居家 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611214 [url] => /a/10001/202001/23df612d9fee5a2e1fe4a7dc79f6e5b9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298208 [sort] => 0 [title] => 福建省女企业家协会募集捐款552万元 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144102.html [tags] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 疫情 [2] => 真镒 [3] => 29 [4] => 企业家 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 19385 [2] => 21826 [3] => 144766 [4] => 53453 [5] => 2738 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,1710,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611214 [url] => /a/10001/202001/23df612d9fee5a2e1fe4a7dc79f6e5b9.jpeg ) ) [id] => 144102 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 妇联 [1] => 疫情 [2] => 真镒 [3] => 29 [4] => 企业家 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611198 [url] => /a/10001/202001/96514f10558a4756ad08da48eacc36a3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580298021 [sort] => 0 [title] => 福州市红十字系统已接受捐赠逾千万元 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144096.html [tags] => Array ( [0] => 捐赠 [1] => 福州市 [2] => 红十字会 [3] => 鼓楼区 [4] => 捐款 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 12732 [2] => 1261 [3] => 32988 [4] => 66 [5] => 29520 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611198 [url] => /a/10001/202001/96514f10558a4756ad08da48eacc36a3.jpeg ) ) [id] => 144096 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 捐赠 [1] => 福州市 [2] => 红十字会 [3] => 鼓楼区 [4] => 捐款 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611176 [url] => /a/10001/202001/6e5d996aee63b1ea0252ad55f359763e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580297627 [sort] => 0 [title] => 福建10家口罩生产企业已全部复工 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144088.html [tags] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 万个 [2] => 福建省 [3] => 南翔 [4] => 物资 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 29781 [2] => 53197 [3] => 3256 [4] => 144762 [5] => 4172 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611176 [url] => /a/10001/202001/6e5d996aee63b1ea0252ad55f359763e.jpeg ) ) [id] => 144088 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 675 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 675 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 万个 [2] => 福建省 [3] => 南翔 [4] => 物资 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611134 [url] => /a/10001/202001/4aadaf20ec8af5f840d7654c09757456.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580296981 [sort] => 0 [title] => 王宁赴闽侯调研检查疫情防控工作时强调 努力把防控救治保障工作抓得更紧更实 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144084.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611134 [url] => /a/10001/202001/4aadaf20ec8af5f840d7654c09757456.jpeg ) ) [id] => 144084 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611108 [url] => /a/10001/202001/3dab46880b2e4c73950f5fd8d8c07cd4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580296211 [sort] => 0 [title] => 中共中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144078.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 防控 [2] => 党组织 [3] => 各级党委 [4] => 广大党员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21826 [2] => 15387 [3] => 879 [4] => 92307 [5] => 114447 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611108 [url] => /a/10001/202001/3dab46880b2e4c73950f5fd8d8c07cd4.jpeg ) ) [id] => 144078 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 防控 [2] => 党组织 [3] => 各级党委 [4] => 广大党员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611086 [url] => /a/10001/202001/da859da8f112a2f50c896b5898985448.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580289623 [sort] => 0 [title] => 近期有关国家入境管制措施提醒 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144068.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611086 [url] => /a/10001/202001/da859da8f112a2f50c896b5898985448.jpeg ) ) [id] => 144068 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611074 [url] => /a/10001/202001/8b0d6a9d82dc1a64f117f696124c6fcf.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580289254 [sort] => 0 [title] => 再艰难,爱不会离开 林俊杰、孙燕姿用歌声应援武汉 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144066.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,1714,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611074 [url] => /a/10001/202001/8b0d6a9d82dc1a64f117f696124c6fcf.gif ) ) [id] => 144066 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611068 [url] => /a/10001/202001/66aa6a6df93b956a0d237a2a161edbd6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580288703 [sort] => 0 [title] => 你关心的福建疫情防控问题,官方回应来了! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144064.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 冠状病毒 [2] => 肺炎 [3] => 救治 [4] => 福建省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21826 [2] => 143136 [3] => 20784 [4] => 23550 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,9,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611068 [url] => /a/10001/202001/66aa6a6df93b956a0d237a2a161edbd6.jpeg ) ) [id] => 144064 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 933 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 933 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 冠状病毒 [2] => 肺炎 [3] => 救治 [4] => 福建省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611070 [url] => /a/10001/202001/6cd3819bdb1bf387f47caf4fec6082e5.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580288255 [sort] => 0 [title] => 感动!孩子对山西援鄂医疗队的妈妈说:你就像太阳! [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144060.html [tags] => Array ( [0] => 弓晓宇 [1] => 妈妈 [2] => 微博 [3] => 援鄂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 144742 [2] => 983 [3] => 2945 [4] => 144744 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611070 [url] => /a/10001/202001/6cd3819bdb1bf387f47caf4fec6082e5.gif ) ) [id] => 144060 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 弓晓宇 [1] => 妈妈 [2] => 微博 [3] => 援鄂 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611050 [url] => /a/10001/202001/049b587a99e2300e60da46cbf3f5bb5f.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580286230 [sort] => 0 [title] => 快讯!福州市新增新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144058.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 疑似病例 [2] => 29 [3] => 仓山区 [4] => 罗源县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3641 [2] => 144316 [3] => 53453 [4] => 1230 [5] => 853 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611050 [url] => /a/10001/202001/049b587a99e2300e60da46cbf3f5bb5f.jpg ) ) [id] => 144058 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1950 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 1950 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 疑似病例 [2] => 29 [3] => 仓山区 [4] => 罗源县 ) [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) ) [source] => 幸运二分彩漏洞 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611046 [url] => /a/10001/202001/4c66e4cd74a0a90f6a7bb25252bcc5e8.png ) [description] => 《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗? [recommend] => 0 [published] => 1580285546 [sort] => 0 [title] => 《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗? [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144056.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611046 [url] => /a/10001/202001/4c66e4cd74a0a90f6a7bb25252bcc5e8.png ) ) [id] => 144056 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗?

  《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611032 [url] => /a/10001/202001/75be8d98a27a5fe46281a10328390d16.png ) [description] => 福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知 [recommend] => 0 [published] => 1580285343 [sort] => 0 [title] => 福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144054.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 相关 [2] => 员工 [3] => 企业 [4] => 防控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21826 [1] => 39987 [2] => 82188 [3] => 1620 [4] => 54 [5] => 15387 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611032 [url] => /a/10001/202001/75be8d98a27a5fe46281a10328390d16.png ) ) [id] => 144054 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 相关 [2] => 员工 [3] => 企业 [4] => 防控 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知

  福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611054 [url] => /a/10001/202001/94824e5f926ce8b9e979360f6fe77f81.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580284126 [sort] => 0 [title] => 最新消息!福建免费医疗救治对象扩至疑似患者 [url] => http://wwwhusky.com/xwtj198/p/144052.html [tags] => Array ( [0] => 疑似 [1] => 患者 [2] => 肺炎 [3] => 冠状病毒 [4] => 医保 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 15936 [2] => 1444 [3] => 20784 [4] => 143136 [5] => 2024 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,9,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611054 [url] => /a/10001/202001/94824e5f926ce8b9e979360f6fe77f81.jpeg ) ) [id] => 144052 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 幸运二分彩漏洞 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 幸运二分彩漏洞 ) [2] => Array ( [0] => 疑似 [1] => 患者 [2] => 肺炎 [3] => 冠状病毒 [4] => 医保 ) ) [author] => Array ( ) ) 1